Slice of Life

Temple

YOSHIOKA Kimitake / / / /

About a Fussy Girl’s Yuri

Nagagutsu to Neko-tei (circle), Takasaki Yuuki / / /

I’m da best

Ojingeo, Pyeong-Kwan Kim / / / /

Konna Joshi wo Gyutte Shitai! Short Stories

Sekizui hikinuki no kei, Daku, Suzuki Toto, Yuama, Suemitsu Dicca, Mosuko, Jako, mimishiky, Mozu, Kawamura Taku, Rie Ato, Akatsuka Taishou, Mokofuu, Odaware Hakone, Morichika, Ayakawa Riku, Hujiume, Ominaeshi /